Back to photo list

Image from page 273 of "Nieuwe reize van Misson na en door Italien : met een berecht voor de gene die voornemens zyn dezelve reize te doen : vermeerdert en opgeheldert met de Aanmerkingen van Addisson, door hem gemaakt gedurende zyne reize door Italien :

Image from page 273 of
The picture above is taken automatically from flickr.com, if there is something related to the picture please visit and contact flickr.com
Identifier: nieuwereizevan00miss
Title: Nieuwe reize van Misson na en door Italien : met een berecht voor de gene die voornemens zyn dezelve reize te doen : vermeerdert en opgeheldert met de Aanmerkingen van Addisson, door hem gemaakt gedurende zyne reize door Italien : vit het frans na den vyfden druk vertaelt en met schoone kopere platen versiert
Year: 1724 (1720s)
Authors: Misson, Maximilien, 1650?-1722 Addison, Joseph, 1672-1719 Goeree, Jan, 1670-1731
Subjects: Italy -- Description and travel Early works to 1800 Europe -- Description and travel Early works to 1800
Publisher: Te Utrecht : By Willem van de Water : Jacob van Poolsum
Contributing Library: Getty Research Institute
Digitizing Sponsor: Sloan Foundation


View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.


Text Appearing Before Image:
iagten \xiil bat be Hentctijb toatgenabctt i.i^. 5^e tjelben toerben ooft aangenamer / en be gantfctjetei^ ïj> niet dS$. be^ te plasieriger. ï^et \$ \x1aa2 bat lun 30 een ïjar^be\uinter getjab tjebbcn/ bat alle^ baa: booj later bp ftomt/ en topöeliinDen ttjan^ö öier bat inbien topet maa? in be maanb ^pzil ge*feomen toaren / gelijft on^ ban 5Ómmige menfcïjen geraben toierb /30uben top er toegen^ be aanïjQubenöe ftoube 3eer toeinig üoo:beel6p geïjab öeöïJt^i. 5èaaz en boPen/ 3on 5ulft^ al onse Pooniemen^om Tiomen te \itfml te ïent geftelb ïjebbcn/ altoaa? ijct raabsaantië bat men in 3i)ne besigb^ben niet geftoozb toerb/ alpf men niet PauPoo:uemcn ié omer lange tijb boo: te bjengeiL li5en \$ gemcenlijh Pjjf bagen op toeg Pan tiomen na 5^apelj&^etoeg lë htoaab/ en men 3ieter toeinig bingen biemerhtoaarbig3t)M/ maar aan be anbere &ant/toerb bit toel bubbelb goeb gemaafttali> men te j^Sapelgï / aan X^zw i^erg 3iï)ffiiPiu,^ en onüer alle be rari:: teitcn

Text Appearing After Image:
Reize door Italië». 2^7 uiten ban SSapa ^ousoï en be nabuucfcïjagi ban blen $f0 be^- üinö. . ^a öat tou ban gebutenbe tWt of b^ie bagen te tiowun bel300?!«naamfie biugen baat onse uieuïo^Qiectgïjeib ö^t gjetlgfte na lua^é /boo?ïopEn Ijaöben / t)ertcoftft«n \xip üan baat na ^fiapcl^é- Ctoaalf mari-inijlm toan tornen pafteerben lup te jHaacino/ een ö:oot Uleft toebe=No.tjocenbe aan ben ^^n^ Coïonna en eectijb? öehenb onbec be naam * of villaUan F^lla Mariana. • J^itx. eiiibiot ï)ct tilaïifte ïanb en in t uit= Marü.gaan Uan lï^arino hlmit men op een (Icenaatiae berg / altuaat menniet aïé 23ofTc|)en en ïjnffel^ binb. ^h 3eg ö €. tegeii^ooo^bitj nietijan t HÖeie Uan €afteï-^anöoïfe/ lang^t Uielhe lup bpnaccnuucgingen / om bat on^ Vioo?nemen \$ ïjet seïbe op on3c te rngftomlï/meet op on^ gemaft te besigtigen. 3!n tjet afgaan Vian \im berg Wi of üijf mijlen aan bese sijbeban öet IKeic/ ontbeftt men be jee/ en men 3iet op een hïeine ïjen»*bel tec


Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.
Date: 2014-07-30 02:22:43bookid:nieuwereizevan00miss bookyear:1724 bookdecade:1720 bookcentury:1700 bookauthor:Misson__Maximilien__1650__1722 bookauthor:Addison__Joseph__1672_1719 bookauthor:Goeree__Jan__1670_1731 booksubject:Italy____Description_and_travel_Early_works_to_1800 booksubject:Europe____Description_and_travel_Early_works_to_1800 bookpublisher:Te_Utrecht___By_Willem_van_de_Water___Jacob_van_Poolsum bookcontributor:Getty_Research_Institute booksponsor:Sloan_Foundation bookleafnumber:273 bookcollection:getty bookcollection:americana

Visit : GiantChess.com

Comments

No comment found!

Members of Indonesia-Handicraft.com | Partnered with Indonesia-Export.com
Powered by IndonesiaCommerce.com | Promoted by IndonesiaWebPromotion.com


Visit Archipelago Country, A Tropical Paradise In The World : EastJava.com and Indonesia-Tourism.com