Back to photo list

Image from page 239 of "Nieuwe reize van Misson na en door Italien : met een berecht voor de gene die voornemens zyn dezelve reize te doen : vermeerdert en opgeheldert met de Aanmerkingen van Addisson, door hem gemaakt gedurende zyne reize door Italien :

Image from page 239 of
The picture above is taken automatically from flickr.com, if there is something related to the picture please visit and contact flickr.com
Identifier: nieuwereizevan00miss
Title: Nieuwe reize van Misson na en door Italien : met een berecht voor de gene die voornemens zyn dezelve reize te doen : vermeerdert en opgeheldert met de Aanmerkingen van Addisson, door hem gemaakt gedurende zyne reize door Italien : vit het frans na den vyfden druk vertaelt en met schoone kopere platen versiert
Year: 1724 (1720s)
Authors: Misson, Maximilien, 1650?-1722 Addison, Joseph, 1672-1719 Goeree, Jan, 1670-1731
Subjects: Italy -- Description and travel Early works to 1800 Europe -- Description and travel Early works to 1800
Publisher: Te Utrecht : By Willem van de Water : Jacob van Poolsum
Contributing Library: Getty Research Institute
Digitizing Sponsor: Sloan Foundation


View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.


Text Appearing Before Image:
it tjen om be f toöe Ijoeb te b?agen. Ep (jeMicn een ftleine 3!« i,^^ ^^ri.ëöictic/om onbec ïjen pocefTen Vian toeinig importantie te beflifTen, <4uartic.^eUjijï bic menfcïjen ftnegt^ 5Ün om alle^ uit te Poeren / gebjuiftt j*;^^^men Ijen tot Uerfcïjeibe sahen / en insonberljeib be <ïEbden/ bie ïjen ., ^!^ ,ooft Ped be Ijanb ïJOPen öet ïjooft öouben. <^\\ \mzt niet of ift To/en ^lï €• gesegt öeb bat 3P 3ia tot doctoren in be ^ebicijnetot^a* ^s „ ^5bua hunnen laten piomoPecen / en l)un betoep te ©enetien en in opgeflo-ben ganfcïjen fïaat pjaacnemen. ten wcr- ^ic baa? al t geen II oB. Uan uip boo? ï)ettegen\P002bi3e3aIïjeï) den,hiwi Ipegeh^ be Viermaacbe fïaEMjan ©enetien. Mijn Heer, &c»Venetien den is Febr. i688. è Diar zijn cenige rijke Portugeefche Famificn, De Hoogduitzers zijnArm. c Hunne hoeden zijn gemeenlijk met een ftuk fcharlakcn overdekt. Deboord u van onderen zwart. XIX. BRIEF; I7« Reife door Nederland, XIX. B R I E R M Y N HEER,

Text Appearing After Image:
ROVI.GO, FERRA- B.E» llfTcöen ^abua en 0obigo baït ï\\tt$ opmcrftelp^êUoo^j / al^ öat öft een bïaft en bjugtbaac Hanö/öooj berfctjeibe ribicren öefpioeit / en ceöelijft tuel De-öoulöt i^é. iBen binöet baiï alleö/ bdöen/ öoffcöa*qk^/ Vötjngaaröen / öoulviïanö. 5^e ©cnetianen öeb*bcnec eenige lufïöoben / bocïj be gemene Vuoningenin t aankomen ban itobiga / 3i)n waar tjntten ban riet gemaaftt;in minöer al^ een uur 30H De bjanö aïle^ tot aflcöe toe berteren; on*öertufTcöen ftan menec 30 biel bjolp 3t)n aïé in öe païeisen. 3©ptiebhen berfcöeibe rcisen uit Die ïjiuje^ geniaéfterDe benöen 3ien fto»»men öie onöer t geluiö ban öe lier en öe 3aftpijp niet alé fpjingen^öe booitgingen. ©e3e ©elb-€roupen 5ön mifltt)ien beter al^ öiegjoote betbja?ring ban ©enetien. llobigo i^ dn arme ftleine fïab/ met een bonbJballige muur om=*ringt. oDnbertutTcben refiöecrter be be25ifTcïjop ban^bjia/ bieoubeen bermaarbe flab öie öe naam aan öe 43


Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.
Date: 2014-07-30 02:22:16bookid:nieuwereizevan00miss bookyear:1724 bookdecade:1720 bookcentury:1700 bookauthor:Misson__Maximilien__1650__1722 bookauthor:Addison__Joseph__1672_1719 bookauthor:Goeree__Jan__1670_1731 booksubject:Italy____Description_and_travel_Early_works_to_1800 booksubject:Europe____Description_and_travel_Early_works_to_1800 bookpublisher:Te_Utrecht___By_Willem_van_de_Water___Jacob_van_Poolsum bookcontributor:Getty_Research_Institute booksponsor:Sloan_Foundation bookleafnumber:239 bookcollection:getty bookcollection:americana

Visit : GiantChess.com

Comments

No comment found!

Members of Indonesia-Handicraft.com | Partnered with Indonesia-Export.com
Powered by IndonesiaCommerce.com | Promoted by IndonesiaWebPromotion.com


Visit Archipelago Country, A Tropical Paradise In The World : EastJava.com and Indonesia-Tourism.com