Back to photo list

Image from page 408 of "Nieuwe reize van Misson na en door Italien : met een berecht voor de gene die voornemens zyn dezelve reize te doen : vermeerdert en opgeheldert met de Aanmerkingen van Addisson, door hem gemaakt gedurende zyne reize door Italien :

Image from page 408 of
The picture above is taken automatically from flickr.com, if there is something related to the picture please visit and contact flickr.com
Identifier: nieuwereizevan00miss
Title: Nieuwe reize van Misson na en door Italien : met een berecht voor de gene die voornemens zyn dezelve reize te doen : vermeerdert en opgeheldert met de Aanmerkingen van Addisson, door hem gemaakt gedurende zyne reize door Italien : vit het frans na den vyfden druk vertaelt en met schoone kopere platen versiert
Year: 1724 (1720s)
Authors: Misson, Maximilien, 1650?-1722 Addison, Joseph, 1672-1719 Goeree, Jan, 1670-1731
Subjects: Italy -- Description and travel Early works to 1800 Europe -- Description and travel Early works to 1800
Publisher: Te Utrecht : By Willem van de Water : Jacob van Poolsum
Contributing Library: Getty Research Institute
Digitizing Sponsor: Sloan Foundation


View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.


Text Appearing Before Image:
eUjWe figaur en f^eel baanfcöihftelijh 3^=* ^j%, maaRt. ^e bjoutoen ^ mogen niet ïn bat Ijei-lige ber öfi^JS^n ^0=* nca hadl l^n-ïi[ndc tot iJurgcrmecfter benoemt gewecft, wierd door order ran Nero gedood,d Deze jtvcc vcerzen ïijn op de overdekte Galdcry uitgehoiiwea» DogmAte ■ Papali; dafor Jtmul Imferiali.IJt firn cunclarur» Marer capuf EuïeJÏAïum. t Ik bcb zedert rerftaan dat men er een Gafthuis ran gemaakt becfc. ƒ Daar 7ijo twee kleine trappen ter zijde, kngj dewelke men klimmen kan zoahmcn^ril na het SAnCia Sdnütrum, g Kircbcr zegt dat het is om dat de Vroawcn oorfaak van de dood ran de fceilige Jo-liaooes gcwecft lijn, ^n t toebetfteren ban S. Scala, gingen b3p na Sta. Maria Mag-gior t bielH een icöoon en trot.^ ^eboub3 iê. oEen aomeinfctj J^eecbie met een 5eer gjoote bebotie tot be Jiï^aget aangcbaan bja-:^/ stjn*be \\\ een bioom gebjaarfcïjoubJt / bat öp 3ig ^ anberen baag^ naten berg Efquilia bcrboegen / en jig bcceibeu 30Ub om er eenV (Cem* 1ax>. ^24--

Text Appearing After Image:
Reize door Italien* 3 2 f Ccmpeï tet eeïe ban te mottet <(5ob$ u bmSxim / tec plaatfeöaa? ÖP fiieculti 3cmö bUiöen. <ïgn öe ^aiig Liberius ïjet 3elUe 6^=3igt ooft tjeljaö ïjeöDeube / lieten 3P niet na om 3I3 ge3amcntSijri teDegc\3cn tec plaatfe öie Ijen aanöelw3en toas^. Ii|et Ujas öen üijf^öen Augufti. onbeitufTcDen bonörn 3Pei: fnceuiüü öeteclfee 3u met fjaat int Uareigen Ijanben lueg uuimöen/en leiöen aanfrontgiöe fonöamentm uan lu*tien Cemptl iBen ftan niet^ ftollelufiec nog beter at i^ni^ beoat peiie vaonlet^ opmerhelöft^ Ijoetoel ïjet be Paus toeftomt. 5^eCardinaaiHo- sixtus de


Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.
Date: 2014-07-30 02:24:47bookid:nieuwereizevan00miss bookyear:1724 bookdecade:1720 bookcentury:1700 bookauthor:Misson__Maximilien__1650__1722 bookauthor:Addison__Joseph__1672_1719 bookauthor:Goeree__Jan__1670_1731 booksubject:Italy____Description_and_travel_Early_works_to_1800 booksubject:Europe____Description_and_travel_Early_works_to_1800 bookpublisher:Te_Utrecht___By_Willem_van_de_Water___Jacob_van_Poolsum bookcontributor:Getty_Research_Institute booksponsor:Sloan_Foundation bookleafnumber:408 bookcollection:getty bookcollection:americana

Visit : GiantChess.com

Comments

No comment found!

Members of Indonesia-Handicraft.com | Partnered with Indonesia-Export.com
Powered by IndonesiaCommerce.com | Promoted by IndonesiaWebPromotion.com


Visit Archipelago Country, A Tropical Paradise In The World : EastJava.com and Indonesia-Tourism.com